Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut

Dit is te vinden bij ons in de praktijk, mocht u het in willen zien kunt u het bij ons opvragen. 

 

Rechten en plichten

Wanneer we een behandelplan hebben opgesteld en we samen een behandeling aangaan, gelden er voor ons beiden rechten en plichten.

Mocht u ontevreden zijn of een klacht hebben, bespreek dat bij voorkeur eerst met ons. Mocht dat niet mogelijk zijn kunt u verdere informatie over klachten en procedures vinden op: www.lvvp.info. U kunt met uw klacht over ons of onze behandeling terecht bij een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht & Company. Deze is op de volgende manier bereikaar:

  • per mail via LVVP@klachtencompany.nl
  • per telefoon via 088-2341606
  • per aangetekende post via postbus 3106 2601 DC Delft. 

Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben de klacht via mail aan Klacht & Company. De klachten- en geschillenregeling is hier te vinden: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar