Groepstherapie

Groepstherapie

Groepstherapie is therapie in groepsverband. Net zoals in individuele therapie werk je aan jouw psychische problemen. Je krijgt inzicht in je eigen emoties en gedrag in interactie met anderen. Het kan prettig zijn te ontdekken dat je niet de enige bent die deze klachten ervaart. Samen met anderen kun je ervaringen delen en naar oplossingen zoeken.

Wij bieden schematherapie in een groep

Schematherapie is een nationaal en internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten, zoals een zich herhalende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. Tijdens de behandeling wordt de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen onderzocht. Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan. Hierdoor zul je beter richting kunnen geven aan je leven en je relaties met anderen kunnen verbeteren.

Hoe ziet de therapiegroep eruit?
De groep bestaat uit maximaal 8 personen en twee therapeuten. De groep komt wekelijks bij elkaar in een bijeenkomst van anderhalf uur. Groepspsychotherapie vindt plaats in een groep, maar iedereen werkt wel aan zijn of haar eigen problemen. Tijdens de bijeenkomsten is er afwisselend aandacht voor de afzonderlijke deelnemers. De ene keer komt de één meer aan bod, de andere keer de ander, maar vaak kun je veel leren van de andere groepsleden.

Waarom kan een groep helpen?
In groepstherapie hebben alle groepsleden een rol in de therapie. In de groep gebeuren dingen die vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten de therapie. Alle deelnemers hebben hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en moeilijkheden. Op grond daarvan reageren mensen op een bepaalde manier op anderen. Tijdens de therapie kun je erachter komen wat anderen bij je oproepen en word je je bewust van de manier waarop je op anderen reageert.

Voor wie is groepstherapie geschikt?
In principe is groepstherapie voor dezelfde mensen en problemen geschikt als individuele therapie. Met groepstherapie worden goede resultaten bereikt, die vergelijkbaar zijn met die van individuele therapie. Het is meer een kwestie van persoonlijke voorkeur gecombineerd met specifieke aspecten van de persoon. Bij de intake zullen wij afwegen of groepstherapie in uw geval een geschikte aanpak is