Tarieven en vergoeding

Tarieven & Vergoedingen 

Iedereen met een Nederlandse zorgverzekering heeft, na verwijzing door een huisarts, recht op een vergoeding van de GGZ-behandeling.

Psychologenpraktijk Boogaard & Pool heeft voor 2023 alleen een contract met de zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Daarnaast hebben we bewust gekozen geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. De reden hiervoor is dat wij ons niet langer kunnen vinden in de voorwaarden van deze contracten. De verzekeraars schrijven in toenemende mate voor wat behandelaren moeten doen en laten in een behandeling en dat staat regelmatig haaks op de professionele standaarden in ons vak. Daarnaast bepalen sommige zorgverzekeraars (middels zogenaamde omzetplafonds) hoeveel patiënten wij per jaar maximaal mogen behandelen. Dit aantal ligt lager dan realistisch is en dit zou betekenen dat wij veel patiënten die zich bij ons melden geen zorg zouden kunnen bieden en moeten terugverwijzen. Meer informatie over de bezwaren en zorgen over de GGZ is te vinden op www.zorgvoorkwaliteit.nu. Dit is een groeiend initiatief dat zich richt tegen de toenemende macht van zorgverzekeraars binnen de zorg.

Kosten
Bovenstaande betekent niet dat zorg binnen onze praktijk niet vergoed wordt. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort verzekeringspolis dat u heeft gekozen. Wanneer u een restitutiepolis heeft, wordt de behandeling in zijn geheel vergoed. Met een naturapolis is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar hoe groot het gedeelte van de behandeling is wat door uw zorgverzekeraar vergoed wordt. Het
eigen risico wordt door de zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht, voor 2022 is dit minimaal €385,- (zowel bij gecontracteerde als niet- gecontracteerde zorg). De tarieven voor behandeling worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Ons advies is om, voordat u gaat starten, navraag te doen bij uw ziektekostenverzekering over de vergoedingen van behandeling in onze praktijk.

Tarieven en factuur
Vanaf 1 januari 2022 worden GGZ-behandelingen betaald volgens het zorgprestatiemodel. Dit is een bekostiging op basis van zorgprestaties. De duur van het consult bepaalt het tarief. Wij gaan hierbij uit van de tijd die voor u in onze agenda’s was gepland (meestal 45 of 60 minuten). Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. De tarieven die Psychologenpraktijk Boogaard & Pool in rekening brengt, zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

Hieronder vindt u een overzicht:

Diagnostiek en behandeling bij een klinisch psycholoog – individuele gesprekken

Consulttype

Tijdsduur

Prestatiecode

Tarief(€)

Diagnostiek

vanaf 5 minuten

CO0018

50,13

Behandeling

vanaf 5 minuten

CO0083

39,06

Diagnostiek

vanaf 15 minuten

CO0148

86,28

Behandeling

vanaf 15 minuten

CO0213

69,69

Diagnostiek

vanaf 30 minuten

CO0278

143,84

Behandeling

vanaf 30 minuten

CO0343

119,3

Diagnostiek

vanaf 45 minuten

CO0408

201,28

Behandeling

vanaf 45 minuten

CO0473

169,56

Diagnostiek

vanaf 60 minuten

CO0538

229,67

Behandeling

vanaf 60 minuten

CO0603

200,4

Diagnostiek

vanaf 75 minuten

CO0668

279,57

Behandeling

vanaf 75 minuten

CO0733

246,48

Diagnostiek

vanaf 90 minuten

CO0798

342,79

Behandeling

vanaf 90 minuten

CO0863

301,13

Diagnostiek

vanaf 120 minuten

CO0928

492,09

Behandeling

vanaf 120 minuten

CO0993

441,59

Groepsbehandeling bij een klinisch psycholoog

Groepsgrootte

Prestatiecode

Tarief(€)

4 personen

GC0019

36,77

5 personen

GC0027

29,42

6 personen

GC0035

24,52

7 personen

GC0043

21,01

8 personen

GC0051

18,39

9 personen

GC0059

16,34

Diagnostiek en behandeling bij een psycholoog – individuele gesprekken

Consulttype

Tijdsduur

Prestatiecode

Tarief(€)

Diagnostiek

vanaf 5 minuten

CO0001

33,38

Behandeling

vanaf 5 minuten

CO0066

26,03

Diagnostiek

vanaf 15 minuten

CO0131

57,24

Behandeling

vanaf 15 minuten

CO0196

46,31

Diagnostiek

vanaf 30 minuten

CO0261

94,41

Behandeling

vanaf 30 minuten

CO0326

78,65

Diagnostiek

vanaf 45 minuten

CO0391

131,73

Behandeling

vanaf 45 minuten

CO0456

111,57

Diagnostiek

vanaf 60 minuten

CO0521

150,87

Behandeling

vanaf 60 minuten

CO0586

132,27

Diagnostiek

vanaf 75 minuten

CO0651

183,72

Behandeling

vanaf 75 minuten

CO0716

162,74

Diagnostiek

vanaf 90 minuten

CO0781

225,23

Behandeling

vanaf 90 minuten

CO0846

198,79

Diagnostiek

vanaf 120 minuten

CO0911

323,94

Behandeling

vanaf 120 minuten

CO0976

291,95

Diagnostiek en behandeling bij een psycholoog

Groepsgrootte

Prestatiecode

Tarief(€)

4 personen

GC0017

25,56

5 personen

GC0025

20,45

6 personen

GC0033

17,04

7 personen

GC0041

14,61

8 personen

GC0049

12,78

9 personen

GC0057

11,36

De tarieven zijn terug te vinden op https://zorgprestatiemodel.nza.nl/.
U kiest in de tarievenzoeker voor ‘Ambulant-kwaliteitsstatuut sectie II’.

Op de factuur kunt u zien wanneer en hoe lang u een behandeling heeft gehad. U krijgt de factuur maandelijks, zodat u ziet welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.

Betalingsvoorwaarden
Er wordt maandelijks een factuur gestuurd, deze ontvangt u thuis en kunt u indienen bij uw verzekeraar. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen na dagtekening te voldoen. Indien er 30 dagen na verzending van de factuur geen betaling heeft plaatsgevonden ontvangt u een herinneringsfactuur. Mocht deze na 14 dagen niet zijn voldaan, dan ontvangt u een aanmaning, waaraan €20,00 administratiekosten
zijn verbonden.

Verhindering/ annulering afspraak en no-show tarief

Mocht u voor een afspraak verhinderd zijn, dan dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of per mail te laten weten. Doet u dit niet, dan wordt €60,- als no show-tarief in rekening gebracht. Dit bedrag kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.