Tarieven en vergoeding

Tarieven & Vergoedingen 

Trajecten binnen zowel de Basis GGZ (BGGZ) als de Specialistische GGZ (SGGZ) zijn opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. Dat betekent dat iedereen met een Nederlandse zorgverzekering recht heeft op een vergoeding, uitgezonderd onverzekerde zorg (zie hieronder). Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk en dient er sprake te zijn van een classificatie volgens DSM-5. Tijdens de eerste gesprekken wordt vastgesteld of er sprake is van een DSM-5 classificatie.  

De behandelaren binnen Psychologenpraktijk Boogaard & Pool hebben in 2021 contracten voor de BGGZ met de volgende zorgverzekeraars:

 • Achmea
 • A.S.R.
 • Caresq (concern Eucare)
 • CZ
 • DSW
 • Eno
 • ONVZ
 • Menzis
 • VGZ
 • Zorg en zekerheid

De behandelaren binnen Psychologenpraktijk Boogaard & Pool hebben in 2021 contracten voor de SGGZ met de volgende zorgverzekeraars:

 • Achmea
 • A.S.R.
 • Caresq (concern Eucare)
 • DSW
 • Eno
 • Menzis
 • ONVZ
 • Zorg en Zekerheid
 • Indien u bij CZ verzekerd bent en u zich wil aanmelden voor de zorg binnen de SGGZ, raden wij u aan contact op te nemen met het zorgteam van CZ. Zij kunnen akkoord geven voor een vergoeding van onze SGGZ behandeling.
 • Psychologenpraktijk Boogaard & Pool heeft binnen de SGGZ geen contract met VGZ. Indien u bij deze zorgverzekeraar verzekerd bent en u SGGZ zorg wil ontvangen, dan kunnen wij ongecontracteerde zorg bieden. Wij hanteren 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de Specialistische GGZ. U betaalt dan eerst zelf de rekening. Wanneer u een naturapolis heeft krijgt u meestal via restitutie ongeveer 70% van dit betaalde bedrag terug van uw zorgverzekeraar. Wanneer u een restitutiepolis heeft, krijgt u meestal het marktconforme tarief volledig vergoed. Wij adviseren u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor uw individuele situatie.

In de afbeelding hieronder ziet u welke zorgverzekeraars onder welk concern vallen (bron: wensite zorgwijzer.nl).  

In 2020 hadden de behandelaren binnen Psychologenpraktijk Boogaard & Pool contracten voor de BGGZ met de volgende zorgverzekeraars:

 • DSW (sep t/m dec) 
 • A.S.R. (sep t/m dec)
 • Caresq (okt t/m dec)
 • Zilverenkruis (okt t/m dec)

Vergoeding door uw zorgverzekeraar  

Wanneer wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar, betekent dit voor u als patiënt dat uw zorgverzekeraar binnen de voorwaarden van de Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ de kosten vergoedt zodra u eerst uw eigen risico heeft bereikt.

Voor Basis GGZ producten gelden maximale tarieven die zijn vastgesteld door NZa. Dit zijn de tarieven die wij maximaal in rekening mogen brengen. Dit geldt dus zowel voor verzekerde als voor onverzekerde zorg. Het geldt ook voor zorg die vergoed wordt door een externe partij, bijvoorbeeld de werkgever.

Voor de Basis GGZ heeft de NZA de volgende maximumtarieven vastgesteld:

Prestatie

Tarief 2020

Tarief 2021

Basis ggz Kort (BK)

€ 503,47

€ 522,13

Basis ggz Middel (BM)

€ 853,38

€ 885,01

Basis ggz Intensief (BI)

€ 1.383,65

€ 1.434,96

Basis ggz Chronisch (BC)

€ 1.330,98

€ 1.380,49

Onvolledig behandeltraject

€ 219,78

€ 228,04

Onverzekerd product Consult (OVP/OZP)

€ 110,27

€ 114,41

Voor Specialistische GGZ gelden ook maximale tarieven die zijn vastgesteld door NZA. Er geldt een vaste prijs per diagnose behandelcombinatie (DBC) en het tarief wordt achteraf bepaald aan de hand van de totale tijd die aan uw behandeling is besteed. De DBC wordt afgerekend aan het einde van de behandeling of tussentijds na 365 dagen. De tarieflijst van het jaar waarin de DBC is gestart is van toepassing. Op de website van de NZA kunt u de tarieven vinden, klik hier om naar de website gaan:

https://www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz

Voor verzekeraars waarmee er geen contract(en) zijn afgesloten hanteren wij in de praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de Basis GGZ en Specialistische GGZ. Als u verzekert bent bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben, betaalt u zelf eerst de rekening. Wanneer u een naturapolis heeft krijgt u meestal via restitutie ongeveer 70% van dit betaalde bedrag terug van uw zorgverzekeraar. Wanneer u een restitutiepolis heeft, krijgt u meestal het marktconforme tarief volledig vergoed. Wij adviseren u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor uw individuele situatie. 

 

Onverzekerde zorg of behandeling buiten uw zorgverzekeraar om 

Indien u kiest om uw behandeling buiten uw zorgverzekeraar om te volgen of een behandeling die niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed, dan geldt een -door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor 2021 vastgesteld OZP-tarief (overig zorgproduct). De kosten voor relatietherapie en aanpassingsstoornis worden bijvoorbeeld niet vergoed. Uw behandelaar kan u hier meer over vertellen.  

 • behandeling ovp € 114,41 (maximum bedrag)

Het ovp-tarief geldt voor een aaneengesloten behandelsessie. Daarbij wordt uitgegaan van een duur van 60 minuten per consult, inclusief indirecte tijd. Ook als de sessie langer duurt dan 60 minuten, mag de behandelaar het maximumtarief van € 114,41 niet overschrijden.

De behandelaar dient vooraf heldere afspraken met u te maken over de duur per consult, de hoeveelheid directe en indirecte tijd en het aantal consulten. U moet de factuur immers zelf betalen en krijgt deze achteraf niet vergoed.

Er bestaat geen ovp voor groepen of partnerrelatietherapie. Het ovp-tarief geldt per persoon. Dus als er twee of meer mensen op gesprek komen, dan mag de behandelaar per persoon een ovp in rekening brengen.

Een verwijzing van de huisarts is in deze gevallen niet nodig.

 

No-show tarief

Indien u voor een afspraak verhinderd bent, dan verzoeken wij u deze uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren per email of telefoon. Indien u korter dan 24 uur van te voren de afspraak annuleert, brengen wij 50,- euro in rekening. Deze kosten kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.