Tarieven en vergoeding

Tarieven & Vergoedingen 

Iedereen met een Nederlandse zorgverzekering heeft recht op een vergoeding van de GGZ-behandeling, uitgezonderd onverzekerde zorg (zie hieronder) en met bepaalde voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk en dient er sprake te zijn van een classificatie volgens DSM-5. Tijdens de eerste gesprekken wordt vastgesteld of er sprake is van een DSM-5 classificatie.

Vanaf 1 januari 2022 worden GGZ-behandelingen betaald volgens het zorgprestatiemodel. Dit is een bekostiging op basis van zorgprestaties. De duur van het consult bepaalt het tarief. Wij gaan hierbij uit van de tijd die voor u in onze agenda’s was gepland (in het geval van een individueel contact is dat 45 of 60 min.). Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Daarnaast dient u rekening te houden met het eigen risico wat u dient te betalen. 

De behandelaren binnen Psychologenpraktijk Boogaard & Pool hebben in 2022 contracten met de volgende zorgverzekeraars:

  • Caresq (concern Eucare)
  • CZ (Nationale Nederlanden en OHRA)
  • DITZO (ASR en de Amsterfoortse)
  • DSW
  • Eno
  • Menzis 
  • ONVZ
  • VGZ
  • Zorg en zekerheid
  • Zilverenkruis (Achmea en FBTO)

Vergoeding door uw zorgverzekeraar  

Wanneer wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar, wordt de behandeling vergoedt. U krijgt wel te maken met kosten van uw eigen risico. En u dient een verwijzing te hebben. Voor de behandelingen gelden maximale tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Op de website van de NZA kunt u de tarieven vinden (https://www.zorgprestatiemodel.nl/aan-de-slag/downloads/).

Onverzekerde zorg of behandeling buiten uw zorgverzekeraar om 

Indien u kiest om uw behandeling buiten uw zorgverzekeraar om te volgen of een behandeling die niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed, dan geldt een -door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor 2022 vastgesteld tarief. De kosten voor relatietherapie en aanpassingsstoornis worden bijvoorbeeld niet vergoed. Uw behandelaar kan u hier meer over vertellen.  

No-show tarief

Indien u voor een afspraak verhinderd bent, dan verzoeken wij u deze uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren per email of telefoon. Indien u korter dan 24 uur van te voren de afspraak annuleert, brengen wij 50,- euro in rekening. Deze kosten kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.