Diagnostiek

Psychologisch onderzoek 

Afhankelijk van de vraagstelling die ten grondslag ligt aan het psychologisch onderzoek zal de invulling van de afspraak worden vormgegeven. Een psychologisch onderzoek kan bijvoorbeeld informatie opleveren over de diagnose, uw functioneren als persoon of uw intelligentie. Ook kan het onderzoek inzicht geven in uw sterke en minder sterke kanten. Deze informatie kan uw therapeut vervolgens gebruiken om de behandeling (beter) vorm te geven.  

De meest voorkomende onderzoeken worden hieronder beschreven: 

 • Intelligentieonderzoek

Dit onderzoek heeft tot doel uw intellectuele capaciteiten in kaart te brengen. Het onderzoek bestaat onder andere uit het nagaan van uw opleiding- en werkcarrière en opgaven op het gebied van taalvaardigheid, ruimtelijk denken en concentratie. 

 • Neuropsychologisch onderzoek

Bij dit onderzoek staan problemen met onder andere het geheugen, de aandacht en concentratie of het planningsvermogen centraal. Hiervoor heeft u en uw naastbetrokkene een gesprek met de therapeut en worden specifieke tests gebruikt.

 • Persoonlijkheidsonderzoek

Dit onderzoek geeft inzicht in uw functioneren als persoon; hoe u naar uzelf en uw omgeving kijkt en hoe u omgaat met problemen en moeilijke gebeurtenissen. Tijdens dit onderzoek heeft u en uw naastbetrokkene gesprekken met de therapeut en vragen wij u een aantal vragenlijsten in te vullen. Het onderzoek kan verder nog bestaan uit het uitvoeren van bepaalde opdrachten. 

 • AD(H)D onderzoek

Om vast te kunnen stellen of er sprake is van een ontwikkelingsstoornis als AD(H)D, vindt er een gesprek met u en de therapeut plaats. Ook is er een gesprek samen met een ouder, of een ander familielid, om uw ontwikkelingsgeschiedenis door te nemen. Daarnaast zijn schoolrapporten en/ of rapportage van het consultatiebureau van belang om mee te nemen voor het onderzoek.

 • Autisme onderzoek

Autisme is een ontwikkelingsstoornis. Dit onderzoek bestaat uit gesprekken met de therapeut en afname van vragenlijsten. Ook is er een gesprek samen met een ouder, of een ander familielid, om uw ontwikkelingsgeschiedenis door te nemen. Daarnaast zijn schoolrapporten en/ of rapportage van het consultatiebureau van belang om mee te nemen voor het onderzoek.

Proces psychologisch onderzoek

Een onderzoek neemt meerdere afspraken in beslag. Wanneer het onderzoek is afgenomen, verwerken wij uw resultaten in een onderzoeksverslag. In een nabespreking nemen we die met u door. 

Onderzoeksverslag 

Van een onderzoek wordt een onderzoeksverslag gemaakt. Zo’n verslag bevat de volgende informatie: 

 • relevante voorinformatie en reden voor het onderzoek; 
 • de onderzoeksvragen; 
 • een weergave van de indruk die u tijdens het onderzoek heeft gemaakt; 
 • opvallende zaken uit de gesprekken; 
 • de testresultaten; 
 • de samenvatting en conclusie. 

Kwaliteit en geldigheid 

Over het algemeen zijn de resultaten van een psychologisch onderzoek enkele jaren geldig. Psychologische tests zijn voor gebruik langdurig wetenschappelijk onderzocht. De classificaties AD(H)D en autisme zijn ontwikkelingsstoornissen en zijn niet van voorbijgaande aard. Daarbij is het niet nodig opnieuw te testen. 

Bewaartermijn 

Het onderzoeksverslag bewaren wij in uw elektronisch patiënten dossier en het testmateriaal wordt geanonimiseerd in onze praktijk bewaard. Vijftien jaar na uw laatste onderzoek vernietigen wij uw gegevens.