Werkwijze

Onze werkwijze

Wij bieden zorg binnen de basis en specialistische GGZ. Actuele informatie over de wachttijden vindt u onder wachttijden. 

Verwijzers

Verwijzers kunnen verwijzen via Zorgmail: psychologenpraktijkboogaardpool@zorgmail.nl    

Aanmelding 

1.  Bij aanvang van aanmeldproces dient er een verwijzing van de huisarts te zijn. 

2.  Patiënten hebben kunnen zich telefonisch of via de website aanmelden.

a.  Bij telefonisch contact wordt u te woord gestaan door een van de therapeuten. (De verwijzing van de huisarts dient voorafgaand aan het telefonisch contact verzonden te zijn naar de praktijk.)

b.  Bij aanmelding via de website verloopt deze link en klik daarna op inschrijven (indien u deze pagina op een mobiel opent, klik dan eerst rechtsboven op het icoontje met drie streepjes en dan op inschrijven): https://patientportal.intramedonline.nl/pp01500012/

Het ingevulde formulier en de verwijsbrief van de huisarts worden door één van de therapeuten beoordeeld.

3.  Er wordt naar aanleiding van een telefonische screening en verwijsbrief (2a) of naar aanleiding van informatie vanuit formulier van de website en verwijsbrief (2b) een datum en tijdstip voor een intakegesprek per mail (beveiligd) verstuurd aan patiënt. 

4.  Patiënten worden geïnformeerd over de huidige wachttijd. Indien er overeengekomen wordt tot behandeling zal de intake direct door de behandeling gevolgd worden. 
In sommige situaties kunnen wij geen goede behandeling bieden en is andere of meer intensievere behandeling noodzakelijk. Wij zullen dan meedenken over een passend alternatief (in overleg met uw huisarts). 

Een schriftelijke verwijzing van uw huisarts is noodzakelijk wanneer u voor vergoeding vanuit uw zorgverzekering in aanmerking wil komen. Uw huisarts kan daarbij verwijzen naar de Basis GGZ of de Specialistische GGZ. Bij de Basis GGZ is de inschatting gemaakt dat het gaat om lichte tot matige, niet complexe problemen. Behandeling binnen de Basis GGZ is kortdurend, de behandeling duurt 5 tot 12 sessies. Bij langer bestaande problematiek die invloed heeft op meerdere levensgebieden kan behandeling plaatsvinden in de Specialistische GGZ. De verwachting is dan dat de behandeling langer duurt dan 10 sessies. 

Crisis

Bij crisissituaties buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost van uw regio (regio Nieuwegein: 088 130 9660). Aldaar wordt beoordeeld of de crisisdienst van de GGZ ingeschakeld dient te worden.

Evaluatie

De voortgang van de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd. Afhankelijk van het zorgtraject waarin u zit is dit na 5 gesprekken of eens per 3 maanden. We maken daarbij gebruik van vragenlijsten in het kader van Routine Outcome Monitoring (ROM).

Afronding

Wanneer uw hulpvraag voldoende is beantwoord en uw doelen zijn behaald, kan de behandeling worden afgerond. Ook als behandeling niet meer voldoende bijdraagt aan het verminderen van uw klachten of behalen van uw doelen, kan de behandeling worden afgerond.