Werkwijze

Onze werkwijze

Wij bieden zorg binnen de basis en specialistische GGZ. Actuele informatie over de wachttijden vindt u onder wachttijden. 

Aanmelden en verwijzen 

Verwijzers kunnen verwijzen via Zorgmail: psychologenpraktijkboogaardpool@zorgmail.nl    

Wanneer u gebruik wil maken van onze zorg, dan dient er een verwijzing van de huisarts te zijn. Uw huisarts beoordeelt of een verwijzing naar onze praktijk passend is. 

U kunt u telefonisch of via de website aanmelden. Bij een aanmelding via de website klikt u op het kopje Patiëntportaal. Vervolgens klikt u op het icoontje met de drie streepjes linksboven en dan op inschrijven. 

Na aanmelding nemen wij contact met u op om u te informeren over de wachttijd en een intakegesprek. De verwijzing van de huisarts dient voorafgaand aan het eerste intakegesprek in ons bezit te zijn. Indien er overeengekomen wordt tot behandeling zal de intake direct door de behandeling gevolgd worden. 

In sommige situaties kunnen wij geen goede behandeling bieden en is andere of meer intensievere behandeling noodzakelijk. Wij zullen dan meedenken over een passend alternatief (in overleg met uw huisarts). 


Zorgprestatiemodel

Vanaf januari 2022 werken bij met het zorgprestatiemodel, dat houdt in dat wij na intake een vragenlijst invullen waarmee de zorgvraagtypering wordt bepaald. Wij zijn verplicht de informatie over de zorgvraagtypering bij de NZa aan te leveren over alle patiënten bij wie wij tussen 1 juli 2022 en 1 juli 2023 hebben uitgevoerd. Deze gegevens worden anoniem verzonden en door de NZa verwerkt. 

Evaluatie

De voortgang van de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd. Afhankelijk van het zorgtraject waarin u zit is dit na 5 gesprekken of eens per 3 maanden. We maken daarbij gebruik van vragenlijsten in het kader van Routine Outcome Monitoring (ROM).

Afronding

Wanneer uw hulpvraag voldoende is beantwoord en uw doelen zijn behaald, kan de behandeling worden afgerond. Ook als behandeling niet meer voldoende bijdraagt aan het verminderen van uw klachten of behalen van uw doelen, kan de behandeling worden afgerond.