Diagnostiek & behandeling

Diagnostiek & behandeling

Wij bieden psychologische zorg voor iedereen die op een of andere manier vastloopt in zijn leven en hiervoor professionele hulp wenst. Hierin staat samenwerking met u en uw naastbetrokkene en zorg op maat voorop. Psychologenpraktijk Boogaard & Pool biedt hulp bij diverse psychische klachten aan volwassenen vanaf 18 jaar. Tevens hebben wij mogelijkheden voor diagnostiek, consultatie en second opinion. Aanmelding is mogelijk na een verwijzing door uw huisarts. Wij zoeken actief de verbinding met POH en andere ketenpartners. 

Wij bieden behandeling voor onder andere de volgende psychische klachten:

  • Angstklachten (dwang, overmatig piekeren, paniek, sociale angst)
  • Depressieve klachten
  • Psychotrauma- of stressor gerelateerde klachten (PTSS, complexe rouwstoornis)
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Relatieproblemen
  • Zelfbeeldproblematiek (laag zelfbeeld, onzekerheid)
  • Overspannenheid
  • Lichamelijke onverklaarde klachten 

Wij maken in onze behandeling gebruik van wetenschappelijk bewezen effectieve behandelmethoden en richtlijnen. Hierbij kun je denken aan Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Schematherapie (SFT), Emotionally Focused Therapy (EFT), Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT), psychodynamische psychotherapie en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).

Onze praktijk is niet toegerust op behandeling van ernstige psychiatrische problematiek, zoals hoog suïciderisico, ernstige verslavingen en een floride psychotisch toestandsbeeld, waarbij u buiten kantoortijden een beroep wil doen op hulp. 

In de diagnostische fase komen we tot doelen en bepalen we welke behandeling hiervoor geïndiceerd is. We focussen ons op thema’s waarin u vastloopt in uw leven, onderzoeken patronen en hebben aandacht voor de hieruit voortvloeiende klachten. Eventueel voeren wij uitgebreid diagnostisch onderzoek uit, dit kan plaatsvinden voor start behandeling of gedurende het behandelproces.  

De behandeling is zo kort mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Psychologenpraktijk Boogaard & Pool biedt evidence based behandeling voor zowel een afgebakende klacht die met kortdurende behandeling kan worden verholpen en bij meer complexe problematiek waarbij een langer behandeltraject noodzakelijk is. Gericht op het stimuleren van zelfredzaamheid, zodat u het vertrouwen krijgt in uw eigen mogelijkheden om veerkrachtig op situaties te kunnen reageren. Wij bieden geen langdurige, steunende begeleidingscontacten. Wij benadrukken het belang van het betrekken van uw naasten gedurende de behandeling.